Alles over de vereniging

Meer dan 100 jaar..

De gymnastiekvereniging T.H.O.R., ofwel Tot Heil Onzer Ribbenkast, is opgericht in 1910.

Gymlessen: van peuters tot volwassen…

Vanaf 3 jaar oud kunnen kinderen lid worden, zij beginnen dan bij de kleutergym op de zaterdagmorgen. De nadruk ligt hier op het op een speelse wijze soepeler te leren bewegen door middel van allerlei leuke oefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal kleutermateriaal en oefeningen op muziek.
Vanaf ca. 6 jaar is er meisjes- en jongensgym. Tijdens deze lessen wordt er meer aandacht besteed aan gym- en turnoefeningen.
Er is ook een speciaal uur voor damesturnen. Tevens is er een uur conditiegym per week.

Andere activiteiten: 

  • De jaarlijkse kleuterproef.
  • Regionale en onderlinge wedstrijden voor de meisjes- en jongensgroepen.
  • Tweejaarlijks een uitvoering voor de jeugdleden.
  • Wisselende activiteiten per jaar zoals bv. vrienden/ vriendinnenochtend, ouder/ kind gymnastiek, pietengym, etc.
  • zie onze Jaarplanning op deze site.

 Lidmaatschap 

Iedereen mag een keer komen kijken en meedoen met de training, alvorens lid te worden. Een inschrijfformulier kan desgewenst bij de leiding verkregen worden of worden gedownload van deze website.

Opzeggen van het lidmaatschap
Het opzeggen dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van het lopende kwartaal schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat (Weegbree 27, 2831 VR   Gouderak)
Contributie

Contributie

…wordt per kwartaal geïnd en bedraagt:

met ingang van 1 juli 2016
Leden tot en met 15 jaar € 36,50 per kwartaal
leden vanaf 16 jaar en ouder € 39,50 per kwartaal
conditiegym € 39,50 per kwartaal
Rek.Nummer is NL44 RABO 03225 05445

t.n.v. THOR Gouderak.

Het inschrijfgeld ad € 7,50 wordt verrekend met de eerste contributie van het kwartaal waarin men lid wordt.
Vanaf het 3de lid van een gezin betaalt men de helft van de contributie (vanaf het jongste lid). Voor eventuele vragen betreffende contributie kunt u bellen met het secretariaat (tel. 0182 378162).

Training

Het is verplicht tijdens de training sportkleding te dragen. Het verdient de voorkeur om in strakzittende turnkleding te trainen.
i.p.v. sportschoenen, zijn turnschoenen (met buigzame zool) verplicht. Op blote voeten trainen mag ook.
Er mogen geen sieraden gedragen worden, dus deze graag thuis laten.
Lang haar moet in een staart of vlecht worden gedragen.

Wedstrijden

Het officiële THOR tenue is tijdens wedstrijden verplicht.
Deelname aan een wedstrijd gebeurt in overleg met de leiding.
Doe je mee aan een wedstrijd, dan is het volgen van de training verplicht.

Wist u dat….

..het T.H.O.R.- jubileumboek nog altijd te krijgen is?
Nieuwe leden ontvangen het jubileumboek bij inschrijven.

Heeft u interesse ? Mail even naar ons:thorgouderak@gmail.com  of neem contact op met onze secretaris, Tineke Noorlander.