Lid worden

Enthousiast? Leuk!

Meld je dan aan voor een proefles via thorgouderak@gmail.com

Wil je direct lid worden? Een inschrijfformulier kan worden gedownload van deze website. Of verkrijgbaar bij het secretariaat of via de leiding.

Secretariaat:
p/a Weegbree 27
2831 VR  Gouderak
thorgouderak@gmail.com

——————————————————————————————-

Contributie

…wordt per kwartaal geïnd en bedraagt:

  met ingang van 1 juli 2016
Leden tot en met 15 jaar € 36,50 per kwartaal
leden vanaf 16 jaar en ouder € 39,50 per kwartaal
conditiegym € 39,50 per kwartaal
Rek.Nummer is NL44 RABO 03225 05445   t.n.v. THOR Gouderak. 

Het inschrijfgeld ad € 7,50 wordt verrekend met de eerste contributie van het kwartaal waarin men lid wordt.


Vanaf het 3de lid van een gezin betaalt men de helft van de contributie (vanaf het jongste lid).