Welkom op de website van T.H.O.R.

De gymnastiekvereniging T.H.O.R., ofwel Tot Heil Onzer Ribbenkast, is opgericht in 1910.Vanaf 3 jaar oud kunnen kinderen lid worden, zij beginnen dan bij de kleutergym op de zaterdagmorgen. De nadruk ligt hier op het op een speelse wijze soepeler te leren bewegen door middel van allerlei leuke oefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van speciaal kleutermateriaal en oefeningen op muziek.
Vanaf ca. 6 jaar is er meisjes- en jongensgym. Tijdens deze lessen wordt er meer aandacht besteed aan gym- en turnoefeningen.
Er is ook een speciaal uur voor damesturnen. Tevens is er een uur conditiegym per week.

 

Activiteiten

  • Er worden elk jaar verschillende activiteiten georganiseerd.
  • Voor de kleuters is er jaarlijks het Sinterklaasfeest.
  • Ieder jaar vindt de kleuterproef plaats.
  • Verdeeld over het jaar worden er enkele wedstrijden (regionaal en onderling) georganiseerd voor de meisjes- en jongensgroepen.
  • Tot slot vinden er een aantal andere wisselende activiteiten plaats zoals bv. vrienden/ vriendinnenochtend, ouder/ kind gymnastiek etc.

Lidmaatschap
Iedereen mag een keer komen kijken en meedoen met de training, alvorens lid te worden. Een inschrijfformulier kan desgewenst bij de leiding verkregen worden of worden gedownload van deze website op de pagina “downloads”.
Contributie wordt per kwartaal geïnd en bedraagt:

Was met ingang van 1 juli 2016
Leden tot en met 15 jaar € 33,50 per kwartaal € 36,50 per kwartaal
leden vanaf 16 jaar en ouder € 36,50 per kwartaal € 39,50 per kwartaal
conditiegym € 36,50 per kwartaal € 39,50 per kwartaal
Rek.Nummer is NL44 RABO 03225 05445 t.n.v. THOR Gouderak.

Het inschrijfgeld ad € 7,50 wordt verrekend met de eerste contributie van het kwartaal waarin men lid wordt.
Vanaf het 3de lid van een gezin betaalt men de helft van de contributie (vanaf het jongste lid). Voor eventuele vragen betreffende contributie kunt u bellen met het secretariaat (tel. 0182 378162).

Opzeggen van het lidmaatschap
Het opzeggen dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van het lopende kwartaal schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat (Weegbree 27, 2831 VR   Gouderak)

Training
het is verplicht tijdens de training sportkleding te dragen
i.p.v. sportschoenen, zijn turnschoenen (met buigzame zool) verplicht.
er mogen geen sieraden gedragen worden, dus thuis laten.
lang haar moet in een staart worden gedragen.

Wedstrijden
het officiële THOR tenue is tijdens wedstrijden verplicht.
deelname aan een wedstrijd gebeurt in overleg met de leiding.
doe je mee aan een wedstrijd, dan is het volgen van de training verplicht.