Lid worden

Enthousiast? Leuk!

Meld je dan aan voor een proefles via thorgouderak@gmail.com

Wil je direct lid worden? Een inschrijfformulier kan worden gedownload van deze website. Of verkrijgbaar bij het secretariaat of via de leiding.

Secretariaat:
p/a Snip 15
2831 XD  Gouderak
thorgouderak@gmail.com

——————————————————————————————-

Contributie gym/turnlessen

…wordt per kwartaal geïnd en bedraagt:

  met ingang van 1 april 2023
Leden tot en met 15 jaar € 40,50 per kwartaal
leden vanaf 16 jaar en ouder € 43,50 per kwartaal
conditiegym € 43,50 per kwartaal
Rek.Nummer is NL44 RABO 03225 05445   t.n.v. THOR Gouderak. 

Het inschrijfgeld ad € 7,50 wordt verrekend met de eerste contributie van het kwartaal waarin men lid wordt. Vanaf het 3de lid van een gezin betaalt men de helft van de contributie (vanaf het jongste lid).

THOR organiseert naast de eigen evenementen zoals de uitvoering en onderlinge wedstrijd ook nog dat er meegedaan kan worden met evenementen van de KNGU of andere verenigingen (zie jaarplanning). Deelname aan deze evenementen worden voor een deel betaald uit sponsorgelden, maar er kan ook een eigen bijdrage gevraagd worden.

Voor extra lessen in de turnhal in Lekkerkerk wordt voor de recreatieleden een eigen bijdrage van 2,50 euro gevraagd.

Bij het jeugdsportfonds kan een bijdrage gevraagd worden indien u de contributie niet kunt betalen: Home | Jeugdfonds Sport & Cultuur (jeugdfondssportencultuur.nl)

Opzeggen van het lidmaatschap

Het opzeggen dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van het lopende kwartaal schriftelijk te gebeuren aan het secretariaat (Snip 15, 2831 XD  Gouderak) of per e-mail naar Thorgouderak@gmail.com.