Trainingstijden

Dinsdag
Jongensgroep16.30 tot 17.30 uur   Cristel/Evert
Selectiemeisjes 17.45 tot 19.15 uur Cristel
Dames 20.00 tot 21.00 uur Evert
Conditie 30+21.00 tot 22.00 uur Evert
Woensdag 
Kleuters
13.30 tot 14.30 uur Cristel
Meisjes 1 + 214.30 tot 15.30 uur
Cristel
Jongtalentengroep / selectie
15.30 tot 17.00 uur Cristel
Meisjes 3 + 4 17.00 tot 18.00 uur Cristel

Kleutergroep: vanaf 3 jaar t/m groep 2 basisschool

Jongensgroep: vanaf groep 3 basisschool

Meisjes 1: groep 3 basisschool

Meisjes 2: groep 4-5 basisschool

Meisjes 3: groep 6-8 basisschool

Meisjes 4: brugklas en hoger

Proefles: Leuk als je een keer wilt komen kijken!! Wel graag eerst aanmelden bij thorgouderak@gmail.com. Je naam wordt genoteerd op de presentielijst.

Alle trainingen vinden plaats in Het Rak, J.Huurmanlaan Gouderak

Neem kennis van onze AVG-verklaring en Privacy Policy van Thor Gouderak